Balon folija 86 cm zlatni u obliku broja od 0 do 9