Srebrna balon folija u obliku broja - brojevi od 0-9