Zlatna balon folija u obliku broja – brojevi od 0 do 9