Ukras za tortu - Mladenka sa kalama u ruci

Mladenci "Mladenka sa kalama u ruci".

Moguća zamjena vrpce, mašne i ružica u neku drugu, po želji mladenaca.

Dimenzija 11x14,50 cm
 

Šifra artikla
PF5
Cijena
72,00 kn